Vođenje društvenih mreža i marketinških kampanja

Klijent: Artane d.o.o. Sarajevo

O projektu:

Artane, klijent sa kojim sarađujemo u oblasti društvenog medija, zahtjeva efikasno i kontinuirano upravljanje prisutnošću na društvenim mrežama. Naš tim se aktivno bavi održavanjem profila na različitim društvenim mrežama, uključujući kreiranje i objavljivanje sadržaja, izradu vizuala, upravljanje oglasima i analiziranje rezultata.

Rezultati:

Redovno objavljivanje i kreativni sadržaj povećali su angažman publike i interakciju sa brendom.
Oglasne kampanje su povećale vidljivost na društvenim mrežama i privukle nove pratioce.
Analitika je pomogla u prepoznavanju ključnih pokazatelja uspeha i prilika za optimizaciju.
Kontinuirano unapređenje strategije rezultiralo je boljim performansama na društvenim mrežama.