Izrada novog
vizuelnog identiteta

Klijent: Krečko

O projektu:

Naš zadatak bio je stvoriti logotip za klijenta "Krečko", koji se bavi molerskim radovima. Logotip je važan jer je vizualni simbol brenda i igra ključnu ulogu u prepoznavanju brenda od strane kupaca.

Rezultati:

Kao rezultat ovog projekta, kreirali smo logotip koji je odražavao vrijednosti i suštinu brenda "Krečko". Logotip je bio prepoznatljiv, jedinstven i efikasno je komunicirao sa ciljanom publikom. Klijent je bio zadovoljan krajnjim rezultatom i logotip je postao ključni dio vizuelnog identiteta brenda "Krečko".